Вече ще декларираме и заемите си в данъчната декларация

Данъци

  • Декларираме пред НАП получените или предоставени парични заеми.
  • НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит.
  • Самоосигуряващите се лица вече могат да подават по електронен път осигурителни декларации - образец 1 и 6. чрез използване на ПИК.
  • С до 65% може да се намали данъчната основа за направени дарения, ако са изпълнени определени условия.

ТРЗ и осигуряване

  • НАП пусна нова версия на програмния продукт за декларации образец 1 и 6.

Санкции

  • Неиздадена фактура
  • Издадена фактура в следващия данъчен период
  • Неподадена справка - декларация по ЗДДС
  • Неподадена VIES декларация

Още статии от категорията