Новият Закон за Хазарта регулира и онлайн хазарта

  • Новият Закон за Хазарта (в сила от 01.07.2012 г.) регулира и хазартната дейност, извършвана от разстояние (онлайн). Данъчната ставка се запазва еднаква – 15 на сто върху стойността на залога.
  • Приходи, възникнали във връзка с непризнати разходи за глоби и лихви за просрочие на публични задължения, няма да се признават за данъчни цели.
  • Доставката на услуги между Централа, намираща се в друга държава-членка на ЕС и нейните клонове/поделения в страната и обратно няма да се счита за доставка за целите на ДДС, като в тези случаи ДДС не се начислява.

Още статии от категорията