Етика и счетоводство

Счетоводната етика е преди всичко част от приложната етика, учението за моралните ценности и преценки през призмата на счетоводството. Счетоводната етика е въведена първо от Лука Пачоли и по-късно разширена от правителствени групи, професионални организации и независими компании. Лука Пачоли, „ бащата на счетоводството” пише за счетоводната етика в първата си книга

Откриване на клон от чуждестранно юридическо лице

Като алтернатива на откриването на българско юридическо лице една чуждестранна компания може да основе клон на офиса си. Офисът на фирмата не е отделно юридическо лице. Въпреки че е клон, от него се изисква да води отчетите си като независим търговец и трябва да подготви баланс. Като цяло, един клонов офис може да извършва само дейности в България от името на компанията, която представлява.

Счетоводство за малкия и среден бизнес

Бизнесът - малък или голям по размер - винаги има нужда от ефективна счетоводна система. Счетоводният отдел за всяка една фирма е подобен на гръбначния стълб в човешкото тяло – без неговата подкрепа никой бизнес не би могъл да функционира правилно. Никога няма да знаете колко сте инвестирали и колко сте спечелили без подходящите счетоводни услуги.

Счетоводни изисквания в България

Всички компании в България са задължени да водят счетоводство на бизнес операциите си в хронологичен ред. Счетоводните документи са на български език, използват се арабските числа и са в български левове.

Почистване след ремонт – мисия “Здрав дом”

Когато започвате ремонт или ре-декорация на вашия дом, вие мислите най-вече за крайния резултат от добре свършената работа. В действителност, преди очакваният уют, вашият дом се превръща в строителна площадка с прах и мръсотия навсякъде.

Ремонт на покриви - основни насоки

Ремонт на покриви е услуга, която е масово предлагана на пазара днес. Наред с доказаните фирми на пазара на този тип услуги съществуват и много „пишман майстори”, чиято основна цел е просто да сложат ръце на вашите спестявания отделени за тази цел.