Извънреден труд - допустимост и плащане

Семинарът, проведен от колегата Георги Димитров, прави обстоен анализ по проблематиката на извънредния труд. Подробно е обяснено понятието „извънреден труд”, неговата законосъобразност и има ли случаи, при които извънредният труд е неизбежен.

 • Защо Кодексa на труда забранява полагането на извънреден труд?
 • Кога е допустим извънредният труд?
 • Кой може да извършва такъв труд и при каква продължителност от време ?
 • Как и къде се извършва отчитането на извънреден труд?
 • Какво е заплащането за извънреден труд?
 • Има ли право служителят да откаже да извършва извънреден труд?

Част от разгледаните практически примери :

 • Когато служител работи след приключване на работното време, за да довърши започната работа, която не може да бъде завършена в работно време, това допустим извънреден труд ли е?
 • В случаи на аварии работата по отстраняването им извънреден труд ли се категоризира?
 • Как стои въпросът с полагане на труд при сключени два трудови договора – единият за 8 часа, а другият за 4 часа?
 • Какви са санкциите за работодател, който наруши разпоредбите за извънреден труд?
 • За кого е абсолютно забранено полагането на извънреден труд?
 • Какви са документите за полагането и отчитането на извънреден труд?

Още статии от категорията