Добрият счетоводител

Много собственици на малък бизнес смятат, че имат добър счетоводителкогато той върши възложената му работа в определения срок, но това съвсем не е достатъчно. В тази статия ще откриете какви качества трябва да притежава истински добрият счетоводител.

Добрият счетоводител не само изпълнява възложената му работа, а много повече. Вместо просто да обработва финансовите Ви отчети, счетоводителят професионалист ще Ви даде и ценни съвети относно разрастването на бизнеса Ви или как да отрежете специфичен сектор, който Ви струва повече пари от необходимото и дори може да Ви помогне да определите възвращаемостта на инвестициите си.Добрият счетоводител ще направи сравнение на Вашия бизнес с друг такъв в същия сектор – за да Ви покаже как можете да го подобрите.

Преди всичко, добрият счетоводител добавя някаква полза към бизнеса Ви – било то чрез спестяване на пари или дори представяйки Ви на някои от другите си клиенти – онлайн или чрез подаване на информация за тях като имена и телефони.Добрият счетоводител винаги ще Ви даде някакъв съвет. И няма да Ви иска пари за това. Много счетоводители днес все още таксуват дори за 2 минути разговор по телефона! Освен това добрият счетоводител ще работи от Ваше име 100% от времето.

Спазването на срокове и подготвянето на подходящите документи – начинът на действие на добрия счетоводителя

Един счетоводител професионалист ще Ви каже точно какви документи трябва да бъдат подготвени и в какви срокове, за да бъдат избегнати глоби и, докато Вие изпълнявате своята част от сделката, ще поема отговорност, ако понесете такива.И накрая – един добър счетоводител ще Ви посъветва относно спестяванията Ви и растежа на бизнеса Ви дори да не сте го помолили за това. Той поема инициативата и Ви помага, винаги когато може.


Още статии от категорията