Етика и счетоводство

Счетоводната етика е преди всичко част от приложната етика, учението за моралните ценности и преценки през призмата на счетоводството. Счетоводната етика е въведена първо от Лука Пачоли и по-късно разширена от правителствени групи, професионални организации и независими компании. Лука Пачоли, „ бащата на счетоводството” пише за счетоводната етика в първата си книга

Summa de arithmetica, geometria, proportioni, et proportionalita, публикувана през 1494. Етиката в счетоводството се учи на счетоводни курсове във висши образователни институции, както и във компании, обучаващи счетоводители и одитори. Благодарение на разнообразната гама от счетоводни услуги и последните корпоративни сривове, вниманието е насочено към етичните стандарти, приети в рамките на счетоводната професия.

Тези сривове причиниха широко разпространеното незачитане на репутацията на счетоводната професия. За да се борят с критиките и да предотвратят измамите в счетоводството, различни счетоводни организации и правителства са разработили подзаконови и корективни мерки за подобряване на етиката сред счетоводителите. Етичните стандарти са разпространявани и развивани чрез правителствени групи, професионални организации и независими компании. Тези разнообразни групи са довели счетоводителите до следването на няколко етични правила, изпълнявайки задълженията си в професионална работна среда.

Естеството на работа на счетоводителите и одиторите изисква висок професионален морал. Акционерите, потенциалните акционери и други потребители на финансови отчети разчитат предимно на годишните финансови отчети на компанията, тъй като те използват тази информация преди да вземат решение дали да инвестират във фирмата.

В този смисъл те се основават на отчетите, изготвени от счетоводителите и на оценките на одиторите, за да придобият вярна представа за предприятието. Познаването на правилата на етиката може да помогне на счетоводителите и на одиторите при преодоляването на етични дилеми и при взимането на правилното решение, дори когато то не е в плюс на компанията, но е в плюс на хората, които разчитат на точния одиторски доклад.


Още статии от категорията