Счетоводство за малкия и среден бизнес

Бизнесът - малък или голям по размер - винаги има нужда от ефективна счетоводна система. Счетоводният отдел за всяка една фирма е подобен на гръбначния стълб в човешкото тяло – без неговата подкрепа никой бизнес не би могъл да функционира правилно. Никога няма да знаете колко сте инвестирали и колко сте спечелили без подходящите счетоводни услуги.

Нека да видим как счетоводството може да Ви помогне в разясняването на финансовите неволи на Вашата малка или средна фирма.

За да научим каквото и да било, винаги трябва да започнем от основите. Така че основният компонент, на който трябва да обърнете внимание, е главната счетоводна книга. Това е двигателят, който регулира горивото на финансовите цифри и данни в целия механизъм на счетоводството. Ето малко от най-важната информация, която счетоводната книга включва:

  • Направените поръчки
  • Получените стоки
  • Опис на продажбите/покупките
  • Инвестираните суми
  • Приходи и разходи
  • Сметки за плащане
  • Заплати на персонала
  • Остойностяване
  • Дълготрайните активи на фирмата

Всички тези записи са посочени като подраздели и сумите, записани в тях трябва да отговарят на реалните суми. Ако някой финансов запис се обърка, това би могло да доведе до големи парични загуби.

Има два начина за водене на главни книги в счетоводните къщи: те могат да са написани на ръка и автоматизирани. Написаните на ръка са традиционните листове хартия, в които счетоводителят е длъжен да попълва записи от сделките през деня. Автоматизираната книга се поддържа като документ на компютъра чрез специален софтуер. Компютъризиранят баланс лист и списък на описите спестява много време в сравнение с ръчните записи.

За малкото бизнес счетоводство е доста добра идея да се закупи автоматизирана система за главната книга, тъй като това не само ще спести много време, но и ще показва точни резултати.

Втората стъпка, определяща ефективността на малкото бизнес счетоводство е организацията на работата. В повечето фирми за извършването на счетоводните работи, се наемат професионални счетоводители. Когато имате инсталиран счетоводен софтуер, ще бъде много по-лесно за счетоводителя да вписва, организира и проследява данни за кратък период от време. Няма да е необходимо да прелистват купища документи само за една-единствена сделка.

Повечето служители предполагат, че разпределението на работата ще бъде такова, че ще е нужно допълнително време за съставянето на данни и финансови отчети. Малките фирми не могат да си позволят изразходването на толкова много време и пари за счетоводството си.

Така че, за да се избегне такава огромна бъркотия, е по-добре да се ограничат в една счетоводна компютъризирана система и да се наеме професионален екип, който знае как да управлява фирменото счетоводство, да се справя със счетоводния софтуер и да се спазва сроковете без грешка. Вместо наемането на счетоводител на постоянен трудов договор е много по-рентабилен вариантът да бъдат ползвани услугите на компания, предлагаща онлайн счетоводство. Бизнес собствениците се убеждават, че цената, която плащат , избирайки професионална счетоводна къща пред един служител на трудов договор е много по-малка, а резултатите са много добри.


Още статии от категорията