ДДС справочник за непрофесионалисти

Справочника за Закона и Правилника за Данък добавена стойност на balans.bg е кратко, систематизирано и лесно разбираемо разяснение на Закона за ДДС и ППЗДДС. Препратки към оригиналните текстове на правилника и закона могат да се намерят след всяка точка и подточка в справочника.

Препоръчително е при конкретните казуси да се обръща внимание на текстовете в самите закони, тъй като само оригиналния текст може да бъде основа за най-правилно тълкуване при вземане на вярно решение.

Справочника на balans.bg цели да изгради задълбочена представа за всички регулирани от ДДС аспекти и къде може да се намери тяхното уреждане. В него, групирано в точки и подточки и клаузи може да се намери обяснение на всички членове от закона, така както се срещат в счетоводната практика.

ДДС справочникът на balans.bg е разделен на 34 точки и 114 клаузи. За по-голямо удобство и прегледност, клаузите са разделени на три вида:

 • черна – това са основни клаузи;
 • оранжева – клаузи с особена важност, които могат да доведат до вреда при пропуск или грешка;
 • червена – клаузи с висок риск за грешки и сериозна вреда при допускане на пропуск или грешка.

За да приложим правилно Закона за ДДС сме длъжни да се съобразим много точно с гледната точка на:

 • Продавача:
  • - кога се издава фактурата, т.е. датата на данъчното събитие;
  • - начислява ли се и какъв точно процент ДДС, какво е мястото на изпълнение;
  • - върху каква сума трябва да се начисли ДД ;
  • - при използван данъчен кредит трябва ли да се прави корекция.
 • И купувача:
  • - дали покупката има право на частичен и пълен данъчен кредит или не;
  • - необходимо ли е да се състави протокол за закупената стока;
  • - задължително ли е начисляване на ДДС.

ДДС справочника на balans.bg може да даде отговор на тези и още много други въпроси.


Още статии от категорията