Борса на ценни книжа

Борсата на ценните книжа в Париж е отворена всеки присъствен ден от 12 до 3 часа след обяд. Неприсъствени дни са: всичките неделни дни, 1 януари, понеделниците през Великден и Педесетница, 14 юли, Света Богородица, Кръстовден и Коледа.

Операциите в официалното тържище се извършват от борсови агенти, числото на които е точно 70. Борсовите агенти се назначават с указ по представяне на министъра на финансите. Те избират помежду си лицата, които съставляват синдикалната камара.

Синдикалната камара на борсовите агенти се състои от главния синдик, като председател, и от шест души членове - негови помощници. За главен секретар на камарата се назначава лице, което може и да не принадлежи на компанията на борсовите агенти. Синдикалната камара съставя правилника, който урежда отношенията на борсовите агенти помежду им и ония с публиката. Тя взема и съобщава всички решения, които обстоятелствата изискват.

Борсовите агенти не могат да бъдат заместени в изпълнение на службата си с други лица освен с борсови агенти. Обаче те имат право да упълномощават един особен чиновник за търгуването с френски ренти в срочни сделки и друг чиновник за сделките в брой.

Тържището на ценните книжа в парижката борса се разделя на две части: едната, която е по-важна по отношение на сделките, се касае за титри, с които се търгува в срочни сделки или в брой; . а другата се отнася за титри, с които се търгува самов брой.

Данък върху борсовите сделки

Законът от 28 април 1895 год. определя данък върху всичките борсови операции, извър­швани в срочни сделки и в брой. Тоя данък се налага без разлика върху всичките извършени от борсовите агенти сделки, както и върху ония, извър­шени в свободното тържище и в банковите пиаци.