Банкови сметки

Всичките сметки, за които до сега споменахме, се водят от кредитните дружества и банкерите в монети на тази страна, в която те имат седалището си. Така например: в Франция банките сметат във франкове и водят сметките си във франкове; докато в Англия банките правят същото в лири стерлинги.

Ние виждаме от една страна, че някоя Парижка банка отваря по книгите си текуща сметка на една Лондонска къща и води тая сметка в франкове, получава и плаща във франкове и я кредитира във франкове за пратки в иностранни камбиали, които преобръща във франкове, според курса на камбиото. От друга страна пък виждаме, че същата Парижка банка има в Лондон кореспонденти, на които тя поверява работите си и на които тя е клиентка. Парижката банка има сметки в лири стерлинги в Англия, в рубли в Русия, в марки в Германия, в фиорини в Австрия, в певзети в Испания, в реиси в Португалия и пр.

Каквито и да бъдат измененията на камбиото, Парижката банка има на разположението си лири стерлинги, рубли, фиорини и пр. и показаната в книгите й стойност във франкове служи само за нейното счетоводство. И така, кредитните учреждения поставят отворените у кореспондентите си в странство сметки в иностранни монети, в категорията на банковите сметки, за които става дума.

Нека забележим, че кредитните дружества във Франция поставят сметките с кореспондентите си в Италия, Белгия и Швейцария в категорията на банковите сметки понеже, въпреки съществуващата с тия държави монетна конвенция, за белгийските и швейцарски франкове, както и за италианските лири, има камбио, което обикновено докарва една разлика в полза на френския франк.

Често пъти частните банкери оставят сметките си у кореспондентите в странство да фигурират между текущите сметки. В такъв случай те имат грижата да показват разликата при записването на перата. Казват, например: Лондон & Вестминстер Банк неговата сметка за сметката му във франкове и Лондон & Вестминстер Банк нашата сметка за сметката в стерлинги, отворена при тая банка.

Случва се графите за иностранни монети в една банкова сметка да се равняват, когато сметката представлява един остатък във франкове. Тая разлика произлиза от печалбата или загубата от камбиото и се минава в сметката Загуби и печалби. При приключването на една банкова сметка, остатъкът в иностранни монети се пресмята във франкове по дневния курс, а разликата между остатъка на графите във франкове съставлява едно перо за Загуби и Печалби, както е и за предшестващия случай.