Счетоводството в банките

Ние няма да развиваме тук подробно общите правила на счетоводството; ще се ограничим да покажем само как действува службата на счетоводството в една банкова къща, а особено приетата в този случай от кредитните дружества организация.

Ако се впуснем в по-големи подробности по тая служба, ще требва да правим много подразделения; за това ние ще се задоволим само с изложението на общоприетия механизъм в по-обикновените операции.

Всяка банка за извършените операции с публиката, с клиентелата и с кореспондентите си, отваря общи сметки, подразделени на категории, за да се различават една от друга, а също и отделни лични сметки, числото на които пък съставлява движението на тия общи сметки, към които те се отнасят.