Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Положителна текуща сметка

  • По данни на БНБ за януари – август 2014 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 808.8 млн. евро (2% от БВП) при излишък от 1 257.7 млн. евро (3.1% от БВП) за януари – август 2013 г.
  • Финансовата сметка за януари – август 2014 г. е положителна – 1 031.6 млн. евро (2.5% от БВП), при отрицателна сметка от 1 375.9 млн. евро (3.4% от БВП) за същия период на 2013 г.
  • Резервните активи на БНБ за януари – август 2014 г. нарастват със 750.9 млн. евро, докато за януари – август 2013 г. намаляват с 396.6 млн. евро.
  • Преките инвестиции в страната за януари – август 2014 г. възлизат на 1 221.4 млн. евро (3% от БВП), при 1 173.9 млн. евро (2.9% от БВП) за януари – август 2013 г. Най-големите инвестиции са от Нидерландия (402.5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Люксембург (-24.6 млн. евро).
  • Разходите за научноизследователска и развойна дейност у нас през 2013 г. са 521.2 млн. лв. – с 5.0% повече спрямо 2012 г. Най-голям дял имат приложните научни изследвания - 74.0% (356.3 млн. лв.). Експерименталните разработки и фундаменталните изследвания са съответно с 13.7% (66.2 млн. лв.) и 12.3% (59.4 млн. лв.).
  • Месечната инфлация за септември 2014 г. спрямо август 2014 г. е минус 0.2%. Годишната инфлация за септември 2014 г. спрямо септември 2013 г. е минус 0.8%.
  • ДФ „Земеделие“ отчита засилен интерес към кредитирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Размерът на кредитите, които ще бъдат предоставени, е 7 839 712 лева, а стойността на инвестициите, които ще се реализират чрез тях, е 11 430 690 лева.
  • Европейската комисия препоръча на България премахване на регулираните цени на тока в доклада за напредъка на страните от ЕС по отношение на изграждането на единен енергиен пазар. България е сред големите износители на електричество в ЮИЕ, но вътрешният пазар е твърде концентриран – през 2012 г. 8 от общо 24-те търговци на електроенергия държат дял от 92% от пазара. Страната има свръх капацитет за производство – общо инсталираните мощности през 2012 г. са 13,8 мегавата, а пикът на потреблението тази година (м. февруари) е 7,8 мегавата.
  • Продължава тенденцията на спад на световните капиталови пазари като за последните десетина дни повечето водещи индекси загубиха по около 10% от стойността си.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси