Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Общият показател на бизнес климата се понижава

  • Според бизнес анкетите на НСИ, през юли 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли – промишленост (2.1), строителство (3.0), търговия на дребно (6,2) и услуги (2.8). Сред основните пречки за развитието на бизнеса са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.
  • През юни 2014 г. пътуванията на български граждани в чужбина са 411.1 хил. - със 7.3% повече от юни 2013 г. Посещенията на чужденци у нас са 1 176.5 хил., или с 1.0% по-малко. Най-голямо увеличение е регистрирано на пътуванията (с 27,7%) и посещенията (с 16.3%) със служебна цел.
  • Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2014 г. спада с 0.5% спрямо с същия месец на 2013 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 6.0% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%, а в преработващата промишленост има увеличение - с 0.3%.
  • През май 2014 г. спрямо май 2013 г. се увеличава производството на твърди горива - със 179.2%, дизелово гориво - с 9.8% и електроенергия - с 31.1%. Намалява това на безоловен бензин - с 8.1% и природен газ - с 13.0%, а на пропан-бутана е без изменение.
  • През май 2014 г. спрямо май 2013 г. нарастват доставките на твърди горива - със 165.2%, дизелово гориво - с 9.7%, природен газ - с 5.6% и ел.енергия - със 7.8%. Намаляват тези на безоловен бензин - с 10.2%, а на пропан-бутана са без изменение.
  • По данни на БНБ през юни 2014 г. валутните резерви възлизат на 12 354.1 млн. евро. Към май 2014 г. преките инвестиции у нас са 302.6 млн.евро, а текущата сметка е отрицателна (-232.2 млн.евро).
  • По данни на Министерството на финансите приходите и помощите по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2014 г. са в размер на 14 170,1 млн. лв. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската в бюджета на ЕС) възлизат на 15 165,7 млн. лв. Салдото е отрицателно в размер на 995,6 млн. лв. Фискалният резерв към 30.06.2014 г. е 6,6 млрд. лв.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси