Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Промишленото производство с ръст от 5%

  • Промишленото производство регистрира ръст от 4.9% през май 2014 г. спрямо май 2013 г.: в добивната промишленост - с 10.5%, в преработващата - с 2.8% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.4%.
  • За същия сравнителен период строителната продукция се увеличава с 6.2%. При гражданското/инженерното строителство нарастването е с 14.7%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 0.1%.
  • Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.3%.
  • През май 2014 г. в страната са функционирали 2 185 места за настаняване с над 10 легла (с 2.4% повече спрямо май 2013 г.) с 99.6 хил. стаи в тях (с 4.6% повече). Броят на нощувките е 1 212.0 хил. (с 2.4% повече), а заетостта на леглата е 21.9%. Приходите от нощувки са 51.8 млн. лв., или с 9.6% повече спрямо май 2013 г. Има увеличение както в приходите от български граждани - с 15.8%, така и от чужди граждани - с 6.2%.
  • За януари - април 2014 г. износът на България за ЕС намалява с 0.9% спрямо същия период 2013 г. и е 8.3 млрд. лева. Основни партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 72.3% от износа. Вносът от ЕС нараства до 9.9 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 1 666.8 млн. лева. По цени FOB/FOB също е отрицателно и възлиза на 1 212.9 млн. лева.
  • Износът ни за трети страни за януари - май 2014 г. намалява с 14.8% спрямо същия период на 2013 г. и е 6.1 млрд. лeвa. Основни партньори са Турция, Китай, Сингапур, Русия, БЮРМ и ОАЕ, формиращи 54.4% от износа. Вносът намалява с 5.2% до 7.8 млрд. лeвa (CIF). Най-голям е обемът на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 1 766.9 млн. лева. По цени FOB/FOB също е отрицателно и възлиза на 1 361.3 млн. лева.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС (общо) за януари - май 2014 г. сме изнесли стоки на стойност 16.4 млрд. лв. и спрямо същия период на 2013 г. износът намалява с 5.4%. Внесли сме стоки за 20.1 млрд. лв. (CIF), или с 0.1% по-малко. Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е 3 719.8 млн. лв. - с 924.5 млн. лв. повече. По цени FOB/FOB то също е отрицателно и е 2 742.7 млн. лева.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси