Увеличение на ОЛП

  • Основният лихвен процент през май 2014 г. е 0.05% и спрямо май 2013 г. се увеличава с 0.03 процентни пункта. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец намалява спрямо май 2013 г. с 0.08 пр.п. до 0.47%, а този за 3 месеца – с 0.38 пр.п. до 0.83%.
  • Брутният външен дълг в края на април 2014 г. е 37 841.4 млн. евро (92.8% от БВП) и се повишава с 0.6% спрямо април 2013 г. На сектор Държавно управление е 3 364.3 млн. евро (8.2% от БВП) - с 3.6% повече. Вътрешнофирменото кредитиране е 16 143.3 млн. евро (39.6% от БВП) и нараства с 0.6%.
  • В края на май 2014 г. депозитите на фирмите са 15.374 млрд. лв. (19.3% от БВП) и спрямо май 2013 г. нарастват с 8.7%, а тези на гражданите са 39.062 млрд. лв. (49% от БВП) и нарастват с 10.6%.
  • Кредитите за фирмите в края на май 2014 г. нарастват с 2.6% спрямо май 2013 г. до 35.838 млрд. лв. (44.9% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.610 млрд. лв. (23.3% от БВП) и нарастват с 0.3%. Жилищните кредити са 8.887 млрд. лв. и нарастват с 0.3% , а потребителските възлизат на 7.335 млрд. лв. и са с 0.9% повече.
  • През май 2014 г. средният лихвен процент за гражданите по кредитите за потребление в левове нараства спрямо май 2013 г. с 0.41 пр.п. до 11.16%, а по тези в евро се понижава с 0.75 пр.п. до 8.89%. При жилищните кредите в левове той спада с 0.19 пр.п. до 6.65%, а в евро – с 0.10 пр.п. до 7.10%.
  • По данни на НСИ през юни 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.0 пр.п. спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятния климат в промишлеността (с 1.8 пр.п.) и в сектора на услугите (с 5.6 пр.п.). В строителството той нараства с 4.0 пр.п., а в търговията на дребно остава на същото равнище.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2014 г. са 427.5 хил., или с 18.1% над регистрираните през май 2013 г., а посещенията на чужденци у нас са 678.1 хил., или с 8.2% повече.
  • Рейтинговата агенция Moody’s намали на 24 юни т.г. с две стъпки дългосрочния рейтинг в чуждестранна валута на КТБ от B1 на B3 и го постави под наблюдение за бъдещо намаление.
  • На 27.06. т.г. рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди както дългосрочния (ВВВ-), така и краткосрочния (F-3) рейтинг в чуждестранна валута на България. Агенцията повиши на 24 юни т.г. дългосрочния кредитен рейтинг на Прокредит банк България от ВВ+ на ВВВ- със стабилна перспектива, а краткосрочния – от B на F-3.

Още статии от категорията