Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Растат разходите на работодателите за заплати

  • Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% според НСИ за първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г.: в индустрията - с 5.1%, в услугите - с 1.3% и в строителството - с 4.4%. В състава на общите разходи, тези за възнаграждение нарастват с 2.9%, а другите разходи - със 7.5%.
  • По данни на БНБ за април 2014 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 211.6 млн. евро при излишък от 465.8 млн. евро за април 2013 г.
  • Финансовата сметка за април 2014 г. е положителна - 268.4 млн. евро при положителна сметка от 57.2 млн. евро за април 2013 г.
  • През април 2014 г. резервните активи на БНБ се повишават със 109.7 млн. евро при повишение от 530.3 млн. евро за април 2013 г.
  • Преките инвестиции у нас за януари – април 2014 г. са 218.5 млн. евро (0.5% от БВП), при 305.1 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – април 2013 г. Най-големите инвестиции са от Нидерландия (62.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Швейцария (-12.1 млн. евро).
  • Според министъра на финансите към момента на България не й се налага взимането на други заеми на външните пазари. Ако в края на февруари 2013 г. фискалният резерв е бил 3,9 млрд. лв., към края на април 2014 г. той е 6 млрд. лева. Ако за първите четири месеца на годината данъчните приходи нарастват с 0,7%, то за първите пет месеца този показател се увеличава съвкупно до 5,5%.
  • Поставянето на КТБ за срок от три месеца под специалния надзор на БНБ предизвика паника на петъчната сесия от 20 юни т.г. на БФБ (индексите SOFIX, BG40, BGTR30 и BGREIT регистрираха солидни загуби). На 22 юни УС на БНБ потвърди мярката спрямо КТБ, като разшири прилагането й към нейното дъщерно дружество - бившата „Креди Агрикол – България“. Внася се уточнение, че двата трезора ще отворят на 21 юли в 9.00 часа. До 10 дни се очаква да са готови одитът и оценката на техните активи и пасиви. Тогава ще стане ясен размерът на необходимата капиталова подкрепа.
  • Вариантите за решаване на ликвидната криза с КТБ са: акционерите осигуряват финансов ресурс за стабилизирането й (дружеството „Бромак” сега е с 50.66%, суверенния фонд на Султанат Оман – с 30.55%, а миноритарен акционер е руската ВТБ с 9.9% от капитала). Ако не успеят, две държавни институции – Фондът за гарантиране на влоговете и ББР изкупуват дяловете на основните акционери. По-късно може да се потърси инвеститор, който да придобие банката. Засега системната устойчивост на банковия сектор у нас не е застрашена.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси