Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Намалява броят на новопостроените жилищни сгради

  • Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2014 г. е 532, а жилищата в тях са 2 322. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. сградите са с 3.4% по-малко, докато жилищата в тях са с 3.8% повече.
  • От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 1-то тримесечие на 2014 г. със стоманобетонна конструкция са 69.1%, с тухлена - 28.8% и с друга - 2.1%. Според сградите по вид, с най-голям дял са къщите (69.0%) и жилищните кооперации (14.1%). Най-много сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 87 сгради с 821 жилища в тях, Бургас - 78 сгради с 616 жилища и София - 57 сгради с 67 жилища. По-голямата част от новопостроените жилища са с две стаи (45.3%), следвани от тези с три стаи (27.8%).
  • През първото тримесечие на 2014 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 015 жилищни сгради с 3 392 жилища в тях и с 466 109 кв. м РЗП, на 44 административни сгради/офиси с 23 510 кв. м РЗП и на 917 други сгради с 466 244 кв. м РЗП. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни се увеличават с 32.9%, жилищата в тях - с 80.7%, както и РЗП - с 69.0%.
  • През март 2014 г. строителната продукция се увеличава с 4.7% спрямо същия месец на 2013 г.: при гражданското/инженерното строителство - със 17.0%, докато при сградното строителство е регистриран спад от 3.6%.
  • Промишленото производство през март 2014 г. има ръст от 4.2% спрямо март 2013 г.: в добивната промишленост - с 6.7%, в преработващата - с 4.7% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2.4%.
  • През март 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 5.8% спрямо март 2013 г.
  • През периода януари - февруари 2014 г. износът на България за ЕС намалява с 0.1% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 4.0 млрд. лева. Вносът от ЕС нараства с 5.7% до 4.8 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 828.2 млн. лева.
  • През април 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 4.8 пункта спрямо равнището си от януари, като при населението в градовете увеличението е 4.6 пункта, а сред населението в селата - 5.4 пункта.
  • Според МФ консолидираният дълг на сектор „Държавно управление" към края на четвърто тримесечие на 2013 г. възлиза на 14,7 млрд. лв., а съотношението му към БВП на 18,9%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси