България е сред държавите с най-нисък външен дълг в ЕС

  • Дългът на ЕС-28 в края на 2013 г. е 11 386 019 млн. евро (87.1% от БВП). С най-нисък дълг като процент от БВП са Естония (10.0%), България (18.9%), Люксембург (23.1%), Латвия (38.1%), Румъния (38.4%), Литва (39.4%) и Швеция (40.6%). С държавен дълг над 60% от БВП са 16 държави - най-висок е в Гърция (175.1%), Италия (132.6%), Португалия (129.0%), Ирландия (123.7%), Кипър (111.7%) и Белгия (101.5%).
  • Дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-28 през 2013 г. е 437 323 млн. евро - 3.3% от БВП. С над 3% са Словения (-14.7%), Гърция (-12.7%), Ирландия (-7.2%), Испания (-7.1%), Великобритания (-5.8%), Кипър (-5.4%), Хърватия и Португалия (-4.9%), Франция и Полша (-4.3%). С най-нисък дефицит са Естония (-0.2%), Дания (-0.8%), Латвия (-1.0%) и Швеция (-1.1%). С излишък (+0.1%) е Люксембург, а Германия е в баланс 0.0 %.
  • Според НСИ през 2013 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 178 млн. лв., или 1.5% от БВП. Дефицитът в подсектор „Централно управление” е 1 424 млн. лв. - 1.8% от БВП, а в „Социалноосигурителни фондове” - 81 млн. лв. - 0.1% от БВП. Подсектор „Местно управление“ реализира излишък от 327 млн. лева (0.4% от БВП). Дългът на България за 2013 г. е в размер на 14 733 млн. лв., или 18.9% от БВП.
  • Няма промяна в цените на жилищата у нас за 1-то тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. Средната пазарна цена е 866.44 лв./кв. м. Най-висока е в София - 1 463.17 лв./кв. м, Варна - 1 370.00 лв./кв. м и Бургас - 1 110.33 лв./кв. м.
  • По данни на БНБ в края на март 2014 г. депозитите на фирмите са 15.443 млрд. лв. (19.4% от БВП). В сравнение със същия месец на 2013 г. те нарастват с 8.1%. Депозитите на гражданите са 38.553 млрд. лв. (48.3% от БВП) и нарастват с 9.2%.
  • Кредитите за фирмите в края на март 2014 г. нарастват с 1.7% на годишна база до 35.478 млрд. лв. (44.5% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.552 млрд. лв. (23.3% от БВП) и нарастват с 0.3%. Жилищните кредити са 8.874 млрд. лв. и намаляват с 0.04%, а потребителските възлизат на 7.278 млрд. лв. и са с 0.9% повече спрямо март 2013 г.
  • Брутният външен дълг към февруари 2014 г. е 37 415.5 млн. евро (91.7% от БВП) и спрямо февруари 2013 г. намалява с 0.1%. БВД на сектор „Държавно управление” е 3 371.7 млн. евро (8.3% от БВП) и нараства с 9.2%. Вътрешнофирменото кредитиране е 15 941.3 млн. евро (39.1% от БВП) и намалява с 0.1% спрямо февруари 2013 г.

Още статии от категорията