Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Кредитите на фирмите продължават да растат

  • Кредитите за фирмите нарастват с 1% към февруари 2014 г. спрямо февруари 2013 г. до 35.219 млрд. лв. (43.7% от БВП). Депозитите на фирмите са 15.400 млрд. лв. (19.1% от БВП) и спрямо същия месец на 2013 г. нарастват с 8.9%.
  • Брутният външен дълг (БВД) към януари 2014 г. е 37 268.6 млн. евро (90.4% от БВП) - с 0.2% по-малко спрямо края на 2013 г. Дългосрочните задължения са 27 658.3 млн. евро, а краткосрочните са 9 610.3 млн. евро. Нетният външен дълг е 14 850.2 млн. евро (36%от БВП) и нараства с 0.7% спрямо края на 2013 г.
  • БВД на сектор Държавно управление в края на януари 2014 г. е 3 353.2 млн. евро (8.1% от БВП) и спрямо края на 2013 г. нараства с 0.6%, а вътрешнофирменото кредитиране е 15 926.6 млн. евро (38.7% от БВП) - с 0.3% повече.
  • През февруари 2014 г. СЛП по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.52 пр.п. до 12.01% спрямо февруари 2013 г., а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 9.44%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.21 пр.п. до 6.84%, а по тези в евро нараства с 0.14 пр.п. до 7.38%.
  • По данни на НСИ пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2014 г. са 249.5 хил. - с 1.4% над регистрираните за февруари 2013 г. Посещенията на чужденци у нас са 320.4 хил. и спрямо февруари 2013 г. те остават на същото ниво.
  • През февруари 2014 г. цените на производител на вътрешния пазар спадат с 2.5% спрямо февруари 2013 г. Те намаляват в добивната промишленост - с 10.1%, в преработващата - с 1.3% и при ел. и топлоенергия и газ - с 3.7%.
  • През март 2014 г. бизнес климатът нараства с 1.2 пункта спрямо февруари заради подобрения климат в строителството - с 1.5% и търговията на дребно - със 7.0%. В промишлеността се понижава с 1.3%, а в сектора на услугите е без изменение.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси