Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Кредитите за гражданите към края на годината намаляват с 0.2% спрямо края на 2012-та

  • Кредитите за гражданите в края на декември 2013 г. са 18.685 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2012 г. те намаляват с 0.2%. Жилищните кредити са 8.831 млрд. лв. и намаляват с 1.2%, а потребителските кредити възлизат на 7.428 млрд. лв. и са с 2.2% повече спрямо декември 2012 г. Кредитите за фирмите нарастват с 0.1% на годишна база и в края на декември т. г. достигат 35.089 млрд. лв.
  • Депозитите на гражданите са 37.699 млрд. лв. (47.4% от БВП) в края на декември 2013 г. Те нарастват с 9.3% спрямо същия месец на 2012 г. Депозитите на фирмите са 15.450 млрд. лв. (19.4% от БВП) и в сравнение със същия месец на 2012 г. те нарастват с 8.3%.
  • Брутният външен дълг (БВД) на България в края на ноември 2013 г. е 37 420.5 млн. евро (92.1% от БВП). В сравнение с ноември 2012 г. (37 916.9 млн. евро) той намалява с 496. 4 млн. евро (1.3%). Дългосрочните задължения са 27 312.3 млн. евро (73% от брутния дълг, 67.2% от БВП) и на годишна база се понижават със 165.6 млн. евро (0.6%). Краткосрочните задължения възлизат на 10 108.1 млн. евро и намаляват с 330.8 млн. евро (3.2%).
  • БВД на сектор Държавно управление в края на ноември 2013 г. е 3 046.6 млн. евро (7.5% от БВП). Спрямо ноември 2012 г. (3 380.4 млн. евро) дългът на сектора намалява с 333.8 млн. евро (9.9%). Вътрешнофирменото кредитиране е 16 020.5 млн. евро (39.4% от БВП) с прямо ноември 2012 г. (16 065.5 млн. евро) намалява с 45 млн. евро (0.3%).
  • Нетният външен дълг в края на ноември 2013 г. е 14 482.5 млн. евро. Той намалява с 1 035.9 млн. евро (6.7%) в сравнение с края на 2012 г. (15 518.4 млн. евро). Понижението се дължи както на намалението на БВД (с 215 млн. евро, 0.6%), така и на увеличението на брутните външни активи (с 821 млн. евро, 3.7%). Като процент от БВП в края на ноември 2013 г. нетният дълг възлиза на 35.6%, намалявайки с 3.5% спрямо края на 2012 г. (39.1%).
  • По данни на НСИ средното намаление на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. е 1.2%. Средната пазарна цена на жилищата е 864.52 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 456.83 лв./кв. м, Варна - 1 374.50 лв./кв. м и Бургас - 1 112.17 лв./кв. метър.
  • Според БСК в периода 2008-2012 г. броят на фирмите в България е нараснал с 11%. Това се дължи най-вече на микропредприятията (с 14% повече), докато малките и средните предприятия са съответно с 15% и 23% по-малко.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси