Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Месечната инфлация за декември 2013-та е 0.3%

  • Месечната инфлация у нас за декември 2013 г. спрямо ноември 2013 г. е 0.3%. Годишната инфлация за декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. е минус 1.6%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е 0.9%.
  • През ноември 2013 г. у нас са функционирали 1 795 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - с 8.6% повече спрямо ноември 2012 г., броят на нощувките е 602.5 хил. - нарастване с 19.9%, а заетостта на леглата е 20.5%. Приходите от нощувки са 27.8 млн. лв., или с 14.2% повече.
  • По данни на БНБ текущата сметка за януари – ноември 2013 г. е положителна и възлиза на 1 129 млн. евро (2.8% от БВП) при дефицит от 192.1 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – ноември 2012 г.
  • За януари – ноември 2013 г. финансовата сметка е отрицателна – 1 876.2 млн. евро (4.6% от БВП) при положителна сметка от 1 702 млн. евро (4.3% от БВП) за същия период на 2012 г.
  • Резервните активи на БНБ за януари – ноември т.г. намаляват със 796.3 млн. евро при увеличение от 1 604.6 млн. евро за същия период на 2012 г.
  • В края на септември активите на банковата система у нас достигат 84.8 млрд. лв. За третото тримесечие те са нараснали с 2.0% (1.6 млрд. лв.) с основния принос на банките с преобладаващо българско участие (растеж със 783 млн. лв., 3.5%).
  • Преките инвестиции в страната за януари - ноември 2013 г. възлизат на 1 226.4 млн. евро (3% от БВП), при 1 732.4 млн. евро (3.7% от БВП) за януари – ноември 2012 г. По държави, най-големите инвестиции са на Нидерландия (651.1 млн. евро) и Германия (195.9 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-97.7 млн. евро).
  • Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг 'BBB-/ВВВ' на България съответно в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. Краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута също е потвърден на "F3". Според Fitch стабилните публични финанси са ключовия фактор за потвърждаването на рейтинга, попадащ в категорията инвестиционен клас.
  • Държавата е възстановила на бизнеса близо 1,055 млрд. лв. ДДС през последните два месеца на 2013 г., показва справката на НАП. През декември 6 918 фирми са получили дължимия им ДДС за близо 542 млн. лева. Сумата е с над 300 млн. повече спрямо възстановеното ДДС през декември 2012 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси