Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Строителната продукция за ноември пада с 9% спрямо миналата година

Строителната продукция за ноември пада с 9% спремо същия месец на предходната година. Намаление е отчетено както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, съответно с 12.9 и 5.8%.

През ноември 2013 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 6.2% спрямо ноември 2012 г.

Промишленото производство регистрира ръст от 2.8% през ноември 2013 г. спрямо ноември 2012 г. На годишна база ръст е отчетен в добивната промишленост - с 28.4% и в преработващата - с 4.7%, докато в производството и разпределението на ел. и топлоенергия и газ е има спад от 11.4%.

През януари - октомври 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.5% спрямо същия период на 2012 г. и е в размер на 21.9 млрд. лева. Основните ни партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, формиращи 67.6% от износа за ЕС. Вносът от ЕС нараства с 2.7% до 25.0 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 3 068.2 млн. лева.

Износът на България за трети страни за януари - ноември 2013 г. нараства с 3.6% спрямо същия период на 2012 г. и е в размер на 15.9 млрд. лв. Основните ни партньори са Турция, Китай, Русия, Гибралтар, Украйна и Сърбия, които формират 50.5% от износа. Вносът намалява с 0.6% и е на стойност 18.8 млрд. лв. (CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна. Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 2 896.1 млн. лева.

За януари - ноември 2013 г. в търговията си с трети страни и ЕС (общо) България е изнесла стоки на стойност 40.3 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът нараства със 7.1%. В страната са внесени стоки за 46.5 млрд. лв. (CIF), или с 1.1% повече спрямо същия период на 2012 г. Общото салдо (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 6 160.9 млн. лв., което е с 2 202.9 млн. лв. по-малко от салдото за първите единадесет месеца на 2012 г.

Подемът на водещият у нас индекс SOFIX продължава и в началото на 2014 г. След понижението му през 2010 и 2011 г., съответно с -15% и с -11%, той приключи 2012 г. с повишение от 7,25%, а с 42% за 2013 г. задмина като процент на нарастване всички основни индекси в ЦИЕ.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси