Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Разходите на работодателите за техните служители растат с близо 3%

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 2.8% за третото тримесечие на 2013 г. спрямо третото тримесечие на 2012 г., като увеличението в индустрията е 3.6%, а в услугите - 0.9%. Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 3.7%.

По данни на БНБ в края на ноември 2013 г. депозитите на фирмите са 15.573 млрд. лв. (19.6% от БВП). В сравнение със същия месец на 2012 г. те нарастват с 8.7%. Депозитите на гражданите са 36.802 млрд. лв. (46.3% от БВП) и нарастват с 9.2%.

В края на ноември 2013 г. кредитите за фирмите намаляват с 0.4% на годишна база до 35.001 млрд. лв. (44.1% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.497 млрд. лв. (23.3% от БВП) и спрямо ноември 2012 г. намаляват с 0.8%. Жилищните кредити са 8.781 млрд. лв. и намаляват с 0.4%, а потребителските възлизат на 7.277 млрд. лв. и са с 0.4% по-малко спрямо ноември 2012 г.

Брутният външен дълг (БВД) към октомври 2013 г. е 36 686 млн. евро (90.3% от БВП) и спрямо октомври 2012 г. намалява с 1.3%. Дългосрочните задължения са 26 406.3 млн. евро и се понижават с 4.3%. Краткосрочните задължения възлизат на 10 279.8 млн. евро и нарастват със 7.3%.

БВД на сектор Държавно управление в края на октомври 2013 г. е 3 068 млн. евро (7.6% от БВП) и спрямо октомври 2012 г. намалява с 10.2%. Вътрешнофирменото кредитиране е 15 895 млн. евро (39.1% от БВП) и намалява с 2.4%.

Нетният външен дълг в края на октомври 2013 г. е 14 143 млн. евро (34.8% от БВП), намалявайки с 4.3 пр.п. спрямо края на 2012 г. (39.1%).

Според Министерството на финансите от началото на 2013 г. до днес на бенефициентите по ОП „Административен капацитет" са изплатени над 57,2 млн. лв., което е почти толкова, колкото са изплатените средства за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) по програмата, а именно 59,6 млн. лв. От началото на програмния период през 2007 г. до момента са изплатени общо над 191 млн. лв., като това е 54% от целия бюджет на ОПАК.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси