Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Българите почти нямат доходи извън заплата или пенсия

  • Основен източник на доход на домакинствата у нас през третото тримесечие на 2013 г. е работната заплата, която формира 52.9% от общия доход. Вторият по значение източник са доходите от пенсии с дял от 25.1%. Данните са от НСИ.
  • Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2013 г. намалява с 20.7% спрямо същото тримесечие на 2012 г. - в растениевъдството е намалял с 26.7%, а в животновъдството се е увеличил със 7.8%.
  • През третото тримесечие на 2013 г. 1 343.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица се повишава с 11.4%. Средният разход при пътуване с лична цел е 326.40 лв. в страната и 587.40 лв. в чужбина, а за професионално пътуване е 237.70 лв. в страната и 745.40 лв. в чужбина.
  • Според инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2013 г., предприемачите очакват през 2013 направените инвестиции да бъдат със 7.2% повече в сравнение с предходната 2012 г.
  • По данни на БНБ към края на септември 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.960 млрд. лв. (2.5% от БВП) при 1.809 млрд. лв. (2.3% от БВП) в края на септември 2012 г. Съответно пасивите им са 2.534 млрд. лв. при 2.748 млрд. лв. в края на същия месец на 2012 г.
  • Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на септември 2013 г. са общо 3.105 млрд. лв. (3.9% от БВП) при 3.369 млрд. лв. (4.3% от БВП) в края на септември 2012 г. Пасивите на лизинговите дружества са 4.203 млрд. лв. при 4.579 млрд. лв. през септември 2012 г.
  • Към края на септември 2013 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в България, възлизат на 1307.3 млн. лева. Техният размер нараства с 413.7 млн. лева (46.3%) спрямо септември 2012 г. (893.6 млн. лева). Като процент от БВП общият размер на активите им е 1.6%.
  • Резервните активи на БНБ към септември 2013 г. се повишават със 147.9 млн. евро.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси