Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Расте износът ни към трети страни

  • По данни на НСИ, в търговията на България с трети страни и ЕС (общо) за януари - септември 2013 г. са изнесени стоки за 32.5 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът нараства със 7.8%. У нас са внесени стоки за 37.5 млрд. лв. по цени CIF, или с 1.1% повече. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 5 004.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) то също е отрицателно и е 3 160.3 млн. лева.
  • За януари - септември 2013 г. износът ни за трети страни се увеличава с 5.6% спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 12.9 млрд. лева. Вносът (CIF) намалява с 0.9% и е 15.3 млрд. лева. Салдото (FOB/CIF) е отрицателно и е 2 309.4 млн. лв., а по цени FOB/FOB също е отрицателно и възлиза на 1 495.2 млн. лева.
  • Износът на България за ЕС през януари - август 2013 г. се увеличава с 8.3% спрямо същия период на 2012 г. и е 17.1 млрд. лева. Вносът от ЕС (CIF) нараства с 0.7% и е 19.5 млрд. лева. Салдото (FOB/CIF) с ЕС е отрицателно и е 2 375.4 млн. лева. По цени FOB/FOB то също е отрицателно и е в размер на 1 484.5 млн. лева.
  • Към септември 2013 г. у нас са функционирали 2 481 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла (с 6.6% повече спрямо септември 2012 г.). Пренощувалите лица в тях се увеличават с 2.4% до 582.0 хиляди, а общата заетост на леглата е 34.7%. Приходите от нощувки достигат 96.9 млн. лв., или с 6.2% повече спрямо септември 2012 г.
  • През третото тримесечие на 2013 г. БВП у нас в номинално изражение достига 21 215 млн. лева и нараства с 0.8% спрямо същото на 2012 г.
  • През третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. БВП в ЕС-28 нараства с 0.1%. Най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния - с 4.1%, Латвия - с 3.9% и Литва - с 2.2%, докато Кипър отчита спад с 5.7%, Италия - с 1.9% и Чешката република - с 1.6%.
  • Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2013 г. е 1 242 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 10.9%. Общият разход е 1 145 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 10.8%.
  • По данни на БНБ текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 210.8 млн. евро за септември 2013 г. при излишък от 284.8 млн. евро за септември 2012 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси