Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

В края на 2012 г. дългът на ЕС-28 е 11 031 610 млн. евро

  • В края на 2012 г. дългът на ЕС-28 е 11 031 610 млн. евро, или 85.1% от БВП. Това сочат окончателните данни на Евростат. Най-нисък дълг като процент от БВП е отчетен в Естония (9.8%), България (18.5%), Люксембург (21.7%) и Румъния (37.9%), а 14 държави имат дълг по-висок от 60% от БВП за 2012 г., в т.ч. Гърция (156.9%), Италия (127.0%), Португалия (124.1%) и Ирландия (117.4%).
  • През 2012 г. дефицитът на сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 510 002 млн. евро (3.9% от БВП) и бележи спад спрямо 2011 г. (565 254 млн. евро). Дефицит над 3% от БВП отчитат 17 държави, като най-висок е в Испания (-10.6%), Гърция (-9.0%), Ирландия (-8.2%), Португалия и Кипър (-6.4%). Най-нисък дефицит имат Естония и Швеция (-0.2%), Люксембург (-0.6%) и България (-0.8%), а Германия е с излишък (+0.1%) за 2012 г.
  • Според БНБ брутният външен дълг (БВД) на България към август 2013 г. е 37 237.1 млн. евро (90.8% от БВП) - с 0.7% по-малко спрямо август 2012 г. БВД на сектор „Държавно управление” е 3 109.2 млн. евро (7.6% от БВП) и намалява с 10.1%. Вътрешнофирменото кредитиране е 16 022.8 млн. евро (39.1% от БВП) и намалява с 2%.
  • Нетният външен дълг в края на август 2013 г. е 14 479.5 млн. евро и намалява с 1 038.9 млн. евро (6.7%) спрямо края на 2012 г.
  • В края на септември 2013 г. депозитите на фирмите са 15.195 млрд. лв. (18.9% от БВП) и спрямо същия месец на 2012 г. те нарастват с 6.2%. Депозитите на гражданите са 36.097 млрд. лв. (45% от БВП) и нарастват с 8.5%. Кредитите за фирмите се повишават с 1.4% до 35.076 млрд. лв. (43.7% от БВП), а за гражданите са 18.570 млрд. лв. (23.2% от БВП) и намаляват с 0.6%.
  • Според НСИ, за периода 2010 - 2012 г. броят на сделките със земеделска земя се увеличава през 2011 и 2012 г. съответно с 3.8 и 5.3% спрямо 2010 г. Цената на декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 42.7% през 2011 г. и с 37.4% през 2012 г. спрямо 2011 г. Рентното плащане на декар арендувана/наета земеделска земя е 23 лв. през 2010 г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв. през 2012 г.
  • Цените на жилищата за третото тримесечие на 2013 г. намаляват с 1.8% спрямо същото на 2012 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси