Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Пътуванията на българи в чужбина през август са 450 000, посещенията на чужденци у нас са 1 700 000

  • По данни на НСИ, пътуванията на български граждани в чужбина през август 2013 г. са 447 834, или с 8.5% над регистрираните за август 2012 г. Посещенията на чужденци у нас са 1 710 463, което е с 4.4% повече от август 2012 г.
  • През септември 2013 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Подобрение има в промишлеността - с 2.6 пункта, влошаване – съответно с 2.5 и с 2.2 пункта в строителството и услугите, а при търговията на дребно показателят запазва равнището си от август.
  • В края на август 2013 г. депозитите на фирмите са 14.668 млрд. лв. (18.3% от БВП). В сравнение със същия месец на 2012 г. те нарастват с 3.7%. Депозитите на гражданите са 35.925 млрд. лв. (44.8% от БВП) и нарастват с 8.6%. Кредитите за фирмите се повишават с 1.1% до 34.838 млрд. лв. (43.4% от БВП) спрямо август 2012 г. Кредитите за гражданите са 18.566 млрд. лв. (23.1% от БВП) и намаляват с 0.8%. Жилищните кредити са 8.821 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 0.4%. Потребителските кредити възлизат на 7.290 млрд. лв. и са с 0.8% по-малко спрямо август 2012 г.
  • Брутният външен дълг (БВД) в края на юли 2013 г. е 37 296.7 млн. евро (91% от БВП) и намалява с 0.7% спрямо юли 2012 г. Дългосрочните задължения са 26 957.9 млн. евро и се понижават с 2.6%, а краткосрочните са 10 338.8 млн. евро и нарастват с 4.6%. БВД на сектор Държавно управление към юли 2013 г. е 3 109.9 млн. евро (7.6% от БВП) - с 9.9% по-малко спрямо юли 2012 г. Вътрешнофирменото кредитиране е 16 018.2 млн. евро (39.1% от БВП) и намалява с 0.6%. Нетният външен дълг на България в края на юли 2013 г. е 14 921.2 млн. евро. Като процент от БВП той възлиза на 36.4%, намалявайки с 2.7 пр. п. спрямо края на 2012 г.
  • Средният лихвен процент за гражданите по кредитите за потребление в левове намалява спрямо август 2012 г. с 0.17 пр.п. до 11.65%, а по тези в евро се увеличава с 0.02 пр.п. до 9.59%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.63 пр.п. до 6.82%, а в евро – с 0.12 пр.п. до 7.32%.
  • Според анализ на МФ, българската икономика отчита ръст от 0.2% за второто тримесечие спрямо същото на 2012 г. Броят на заетите нараства с 0.7%, а средната работна заплата (799 лв.) – с 2.7%

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси