Увеличава се производството на твърди горива и безоловен бензин, намалява това на пропан-бутан

През юни 2013 г. спрямо юни 2012 г. се увеличава производството на твърди горива - с 3.8% и безоловен бензин - с 1.3%. Намалява това на пропан-бутан - с 20.0%, дизелово гориво - с 10.1% и електроенергия - с 21.4%.

Нарастват доставките на твърди горива - с 0.7%, пропан-бутан - с 29.2% и дизелово гориво - с 0.8%. Намаляват доставките на безоловен бензин - с 43.5%, природен газ - с 3.8% и електроенергия - с 3.7%.


Още статии от категорията