Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Депозитите на фирмите са 13.993 млрд. лв.

В края на юни 2013 г. депозитите на фирмите са 13.993 млрд. лв. (17.4% от БВП). Спрямо същия месец на 2012 г. те нарастват с 1.4%. Депозитите на гражданите са 35.574 млрд. лв. (44.4% от БВП) и нарастват с 9.7% спрямо юни 2012 г.

Кредитите за фирмите се повишават с 2% на годишна база и достигат 34.928 млрд. лв. (43.5% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.586 млрд. лв. (23.2% от БВП) и намаляват с 0.9%. Жилищните кредити са 8.859 млрд. лв. и нарастват с 0.1%, а потребителските са 7.289 млрд. лв. - с 1.1% по-малко спрямо юни 2012 г.

Средният лихвен процент (СЛП) за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове през юни 2013 г. в сравнение с юни 2012 г. се понижава с 0.92 пр.п. до 2.40%, а по тези в евро – с 1.02 пр.п. до 2.70%. СЛП за гражданите намалява с 0.95 пр.п. до 3.97%, а по тези в евро – с 0.66 пр.п. до 3.71%.

През юни 2013 г. СЛП за фирмите по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, спада спрямо юни 2012 г. с 0.89 пр.п. до 7.39%, а по тези, договорени в евро – с 1.31 пр.п. до 7.04%. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.72 пр.п. до 10.74%, а по тези в евро се увеличава с 0.05 пр.п. до 9.66%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.80 пр.п. до 6.71%, а в евро - с 0.21 пр.п. до 7.37%.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси