Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Текущата сметка е положителна и възлиза на 28.7 млн. евро

Данни на БНБ за периода януари – май 2013 г.:

  • Текущата сметка е положителна и възлиза на 28.7 млн. евро (0.1% от БВП) при дефицит от 1 042.5 млн. евро (2.6% от БВП) за януари – май 2012 г.
  • Резервните активи на БНБ намаляват с 479 млн. евро при увеличение от 119 млн. евро за същия период на 2012 г.
  • Преките инвестиции в страната възлизат на 505.4 млн. евро (1.2% от БВП), при 933.2 млн. евро (2.4% от БВП) за януари - май 2012 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси