Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Износът на България за ЕС нараства

  • През периода януари - април 2013 г. износът на България за ЕС нараства с 13.2% спрямо същия период на 2012 г. и е 8.3 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, формиращи 71.0% от износа за ЕС. Вносът ни от ЕС се увеличава с 4.0% и е на стойност 9.5 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 1 201.8 млн. лв.
  • През периода януари - май 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.8% спрямо съответния период на 2012 г. и е 7.2 млрд. лв. Основните ни търговски партньори са Турция, Гибралтар, Китай, Руската федерация, Украйна и Сърбия, формиращи 53.2% от износа. Вносът намалява с 2.1% и е 8.3 млрд. лв. (CIF). Салдото е отрицателно и е на стойност 1 132.9 млн. лв.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС - общо през периода януари - май 2013 г. от България са изнесени стоки на стойност 17.4 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2012 г. износът се увеличава с 9.6%. В страната са внесени стоки общо на стойност 20.2 млрд. лв. (CIF), или с 0.7% по-малко. Общото салдо е отрицателно и възлиза на 2 808.9 млн. лв., което е с 1 656.9 млн. лв. по-малко от салдото за първите пет месеца на 2012 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси