Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Цената на производител на вътрешния пазар в промишлеността спада

Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през май 2013 г. спада с 0.7% спрямо май 2012 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8.6%, в преработващата и при електрическа и топлоенергия и газ - по 0.3%.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси