Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Разходите на работодателите за наетите от тях лица нарастват

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% през първото тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. Увеличението в индустрията е 4.2%, а в услугите - 4.8%. В строителството обаче общите разходи на работодателите намаляват с 0.4%.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси