Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Брутният външен дълг (БВД) в края на март 2013 г. е 37 345.9 млн. евро

Брутният външен дълг (БВД) в края на март 2013 г. е 37 345.9 млн. евро (90.4% от БВП) и спрямо март 2012 г. той нараства със 741.6 млн. евро (2%). Дългосрочните задължения са 72.6% от БВД, а краткосрочните - 27.4%.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси