Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Населението на възраст от 50 до 69 г. е повече от една четвърт от населението на страната

По данни от НСИ, през 2012 г. населението на възраст от 50 до 69 г. е повече от една четвърт от населението на страната. От тях 972.7 хил. са икономически активни (873.1 хил. са заети и 99.6 хил. безработни), а 992.9 хил. са икономически неактивни (извън работната сила). От общия брой на лицата на възраст 50 – 69 г., които не получават пенсия, 758.1 хил. (85.0%) са заети, 61.3 хил. (6.9%) са безработни и 72.3 хил. (8.1%) - икономически неактивни. От всички заети, получаващи пенсия, 23.9% са самостоятелно заети, а 76.1% са наети лица, 60.4% работят в сферата на услугите, 10.5% работят на непълно работно време.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси